Munkaszerződéssel már a technikumokban is

Idén szeptembertől már az összes technikumban tanuló is munkaviszonyban, szakképzési munkaszerződés keretében vehet részt a duális képzésben.

A technikumi tanulók közül azok, akik kizárólag érettségire épülő képzésben vettek részt, a duális képzést már eddig is szakképzési munkaszerződés keretében teljesítették. Újdonság ebből a szempontból tehát az, hogy a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdő nappali tagozatos diákok is szakképzési munkaszerződéssel vehetnek részt a duális képzésben 2022 szeptemberétől. A technikumban tanulók esetében is érvényesek a duális képzés általános szabályai.

A duális képzőhelynek pontosan meg kell terveznie a képzés folyamatát és módszertanát, a minőségbiztosítást és annak működtetését. A képzésbe újonnan belépő vagy régóta képző cégek akár a teljes szakirányú oktatást megszervezhetik, ha erre van kapacitásuk, azaz nemcsak a klasszikus értelemben vett gyakorlatot, hanem az ehhez kapcsolódó szakmai elméleti elemeket oktatását is vállalhatják, így életszerűbbé válhat a szakma tanulása. Annak sincs akadálya, hogy a képzés teljes ívét más duális képzőhelyekkel (közreműködőként, képzőközpontok keretében) vagy a szakképző intézményekkel együttműködésben valósítsák meg. A technikumi képzésben a szakképző iskolai képzéshez képest viszonylag alacsony a szakirányú oktatás óraszáma. Ez azzal is járhat, hogy a képzést tömbösített formában szervezi meg a duális képzőhely. A duális képzés ilyen formában történő megszervezése még mindig előnyösebb, mintha az oktatás teljes egészében az iskolában zajlana. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő felnőttek munkavállalói jogviszonyban vannak a duális képzőhelyen, munkabért kapnak, alapvetően a duális képzőhelyhez kapcsolódik a szakmai oktatás ezen része. A finanszírozás is követi ezt az elvet, hiszen a csökkentő tétel, azaz az adókedvezmény minden olyan munkanapra lehívható, amely nem iskolai nap és a tanuló, illetve képzésben részt vevő felnőtt munkabérre jogosult.

A fenti sokrétű témakörrel kapcsolatban az érdeklődő vállalkozások, jelenlegi és leendő duális képzőhelyek, illetve a szakmát tanulók az alábbi honlapon: https://dualis.mkik.hu/ minden lényeges információt megtalálnak.